Asbestipurkutyöt

Rakennuskannan ollessa ikääntynyttä suurimmassa osassa taloja esiintyy myös asbestia. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa useiden vuosikymmenten ajan vuosina 1922–1992.

Erityisen runsasta asbestin käyttö oli vuosina 1963–1979. Tällöin asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa jne. sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto vuoden 1994 alusta.

2016 alkuvuodesta voimaan tulleet asbestilain tiukennukset vaikuttavat suoraan esimerkiksi remonttien toteuttamiseen.

Uuden lain mukaan asbesti on aina kartoitettava kaikista purettavista materiaaleista, jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994. Nyrkkisääntönä kaikki, mikä voi vapauttaa asbestipölyä, vaatii luvalla toimivan ammattilaisen.  

Lainsäädäntö

Asbestipurku on kiellettyä ilman lupaa

Jokilaakson Jelppi tekee asbestikartoitukset ja toteuttaa myös luvanvaraiset asbestipurkutyöt, joita saa tehdä vain Aluehallintoviraston myöntämällä luvalla. Näin remontit myös edistyvät!

Olemme Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto ry:n jäsenliike.

Asbestipurku turvallisesti, omemme SAP ry: jäsenliike

SAP ry:n jäsenliikkeet ovat erikoistuneet asbestin, homeen ja muiden vaarallisten tai pölyävien materiaalien purkutöihin.

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija AHA

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalla on valmiudet toimia asbesti- ja haitta-aineiden kartoittajana, valvojana, asiantuntijana sekä rakennusaikaisten purku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana.

AHA-asiantuntijalla on osaamista riskirakenteiden tunnistamiseen, asbesti ja haitta-aineiden kartoittamiseen ja selkeän raportin laadintaan.

AHA-asiantuntija

  • osaa tunnistaa rakennusten riskirakenteet, vanhat asbestia ja muita haitallisia aineita sisältävät rakennusmateriaalit
  • tuntee myös tuotteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön
  • osaa valita testattavat näytepalat harkiten
  • osaa laatia selkeän raportin kartoituksesta
  • tuntee asbestiin ja haitallisiin aineisiin liittyvät vaara- ja haittatekijät ja osaa suojautua niiltä.

Yhteistyökumppanimme on Labroc Oy

Asbestinäytteet toimitamme yhteistyökumppanimme Labrocin toimipisteeelle Tampereelle. Olemme käyttäneet Labrocin laboratoriopalveluitaan jo vuosia korkean laadun ja tulosten toimitusvarmuuden sekä nopeuden ansiosta.